Image

CategoriaCE

Descrierea Categoriei

Ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg.

Condiții de înscriere

  • Vârsta minimă de la care se poate începe școala pentru categoria C CE este de 20 ani și 9 luni iar când se împlinește vârsta de 21 ani se poate susține examenul.
  • Orice cursant trebuie să fie apt din punct de vedere psihologic și medical.
  • Cursantul să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile prevăzute la Art.24 din O.U.G. 195/2002.
  • Buletin de identitate / Carte de identitate.
  • Semnarea contractului de prestări servicii.
  • Permisul pentru categoria CE se eliberează numai conducătorilor auto deja autorizați să conducă vehicule din categoriile B, C1, C, D1, respectiv D.

Examentul Auto

Examenul pentru obținerea permisului de conducere constă în susținerea unei probe teoretice de verificare a cunoștințelor respectiv în rezolvarea unui chestionar cu 11 întrebări, în 15 minute, cu minim 9 răspunsuri corecte pentru promovarea acestui examen și a unei probe practice de verificare a aptitudinilor și comportamentului, corespunzătoare categoriei de permis solicitate, împreună cu un examinator din partea DRPCIV.

Școala va asigura contra cost prezența autovehiculului la examen.

Pregătire suplimentară

Dacă elevului îi sunt necesare ore suplimentare, acestea vor putea fi introduse în cadrul pregătirii. Aceste ore se plătesc separat.

Image

ÎNVAȚĂ SĂ CONDUCI UȘOR!

©2022 Școala de Șoferi RARES SCHOOL 

Mun. Slobozia, Bulevardul Matei Basarab, nr. 77, MB6 - PARTER

Tel.: 0760278919
       0764647701
       0735060627

gruprares@yahoo.com

Abonare newsletter

Obțineți cele mai recente actualizări și oferte

Vă rugăm să completați câmpul obligatoriu.